DALJINAR globerobot.com

Planer puta - DALJINAR. Pre polaska na put kolima možete ovde pogledati putanju za vožnju koja se preporučuje i izračunati razdaljinu do bilo kojeg mesta kod nas i u Evropi. Putanja kolima do odmarališta, hotela, banje, aerodroma, planine. Možete izračunati razdaljinu između dve kopnene tačke na mapi. Ovo je dobar daljinar, izačunavanje razdaljine u gradu ili bilo gde sa pokazivanjem pravca kuda se vozi.

KAKO RADI DALJINAR?

DA SE DOBIJE RAZDALJINA, KLIKNITE NAJMANJE DVA MESTA NA MAPI PA ONDA KLIKNITE ZELENO DUGME "Pokaži put" ili upišite u bele okvire polazno mesto i odredište pa kliknite plavo dugme "Izračunaj ". DALJINAR NA OVOM SAJTU JE BESPLATAN ZA ONLINE KORIŠĆENJE RADI IZRAČUNAVANJA RAZDALJINE I PLANIRANJA PUTA.

KARTA EVROPE I DALJINAR- PUTOKAZ

 

.

Ovo je popularna, najtraženija mapa, daljinar merenje udaljenosti na putnim pravcima. Možete po potrebi umanjiti mapu (minus dugme levo na mapi Evrope) da bi videli mapu sveta. Da koristite daljinar za računanje rastojanja od mesta do mesta i dobijanje putanje, kliknite polazno mesto na mapi pa onda odredište. Na ovoj karti Evrope sa daljinarom možete otvoriti karte svih gradova i naselja u Evropi ako u gornji okvir za pretragu upišete naziv mesta, onda kliknite na dugme "Traži". Takođe za svako mesto možete videti razdaljinu u kilometrima i putanju za vožnju. Može se koristiti razdaljinar za kružno putovanje. Možete prvo kliknuti na mapi do osam mesta za koja želite da vidite razdaljinu i putanju onda kliknite na dugme "Pokaži put".

Druga opcija daljinara na mapi Evrope: upišite u bele okvire polazno mesto i odredište pa klik na dugme "Izračunaj". Daljinar će pokazati rezultat i putanju.

Zaobići auto puteve Bliže
Zaobići naplatne rampe
Portions of this page are modifications based on work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.
©globerobot.com, daljinar, računanje udaljenosti između mesta, gradova i država. Ne kopirati sadržinu ove stranice niti bilo kojeg dela daljianr stranice.