KARTA SVETA | Globerobot

Rezultat pretrage za sveta — 4 mapa

KARTA SVETA

By mape | Filed in
Detaljna pregledna karta sveta sa svim kontinentima, državama i okeanima.  Podrazumevana opcija je geografska karta sveta a može se promeniti u satelitske snimke sveta (gore desno).  Može se koristiti dvaput levi ili dvaput desni klik za zumiranje karte.  Ako kliknemo levi klik pa zadržimo karta se može pomerati u svim pravcima.
Portions of this page are modifications based on work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.